Turfstig

Upptrampad, eller genom omfattande cykeltrafik uppkörd, stig som leder från normal färdväg, t ex cykel- eller vägbana, fram till en zon.

Därefter slutar stigen tvärt, utan fortsättning i tomma intet, då turfaren vänder tillbaka till normal färdväg. Turfstigarna är synligare i snöföre och orsakar då ibland huvudbry för icketurfare.