Cykelbana

Cykelbana är oftast beklädd med underlag såsom asfalt. Avsedd för trafikering av cykel och i vissa fall gångtrafikanter (GC-bana). Det finns de cykelbanor som har förbud mot mopedtrafik.

Skyltar[redigera]

Med hjälp av följande skyltar så kan du direkt identifiera att det är en cykelbana eller uppdelad gång- och cykelbana.
Cykelbana.pngCykelogångbana.gifCykelhänvisning.jpg

Gåendes placering på cykelbanan[redigera]

Lagen hänvisar fotgängare till vänster sida på bilvägar Länk men säger inget om deras placering på cykelbanor. NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) liksom Göteborgs, Malmö och Stockholms stad rekommenderar dock att man går längst till vänster även på kombinerade gång-, cykel och mopedbanor.[]