Göteborg

Göteborg
Göteborg-01.png
Göta älv, Poseidon, Gothia Towers, Lisebergslinjen, Nya Älvsborg och Ullevi.
LandSverige
RegionVästra Götaland
KommunGöteborg


Göteborg är centralort i kommunen Göteborg i regionen Västra Götaland i Sverige. Det är den största staden i regionen och Sveriges näst största tätort efter Stockholm och Nordens femte största med cirka 592 000 invånare.

Staden Göteborg anlades på initiativ av kung Gustav II Adolf och fick sina stadsprivilegier 1621. Med anledning av sin stadsplanering, kallades Göteborg av holländarna under många år för "Nya Amsterdam". På 1800-talet industrialiserades Göteborg till stor del av inflyttade britter och under denna tid fick Göteborg smeknamnet "Lilla London", vilket staden kallas än idag.

Läge[redigera]

Samhället ligger på västkusten vid Göta älvs mynning. Tätorten ligger till största delen i Göteborgs kommun men även centralorterna i Mölndals, Partille och Kungsbacka kommuner ingår. Göteborg ligger i sydvästra delen av Västra Götalands län.

Om staden[redigera]

Namnet Göteborg[redigera]

Namnet Göteborg började användas för staden i början av 1600-talet. Alternativa stavningar har bland annat varit Giötheborg 1605, Göteborgh och Gothenburg 1607 och Gamble Gotenborg 1619. I utländska sammanhang och speciellt då i engelska språket används idag namnet Gothenburg, vilket gör Göteborg unikt och är den enda staden i Sverige som därmed även har ett vedertaget engelskt namn. Själva namnet kommer ursprungligen av att Göteborg var en befäst stad vid Göta älv. I stadens privilegiebrev, första paragrafen och första meningen, står det: För det första, skal denne Stad, heta och kallas Götheborgh,---

Historia[redigera]

Det har bott människor i flera tusen år på den plats där Göteborg nu ligger. Under stenåldern fanns redan en bosättning vid Göta älvs utlopp, vid nuvarande Sandarna. Exempelvis finns det elva hällristningslokaler i Göteborg. Från 1200-talets första hälft var den södra stranden av Göta älvs mynningsområde svenskt, medan Halland längre söderut var danskt och Bohuslän i norr var norskt, vilket skapade en korridor på cirka 15 kilometer ut mot havet. Via hamnar i Göta älv hade Sverige en användbar direktkontakt med havet i väster, främst genom Lödöse fem mil uppströms vid Ljudaåns mynning. På 1300-talet byggdes fästningen Älvsborg vid mynningen för att befästa Sveriges anspråk.

Göteborg grundas[redigera]

Den första staden vid Göta älvs mynning som officiellt fick namnet Göteborg anlades av Karl IX på Hisingen mitt emot gamla Älvsborg. Tillfälliga privilegier utfärdades 1603 och regelrätta privilegier undertecknades 1607. Staden brändes dock så effektivt av danskarna 1611, att man först under 1900-talet funnit byggnadsrester. Den nuvarande staden Göteborg, skulle redan från början anses vara en fortsättning på det Hisingska Göteborg. I Privilegiebrevets (i 37 punkter, skrivet på både svenska och tyska) inledning, heter det "At efter det Wår Herr --- Fader Carolus IX --- före satt sig att fundera och uppbygga en Ny Stad --- den samma Götheborg kallad, --- Altså hafwe Wi --- warit allena derpå betänkt, huru Wi --- måtte åter samma Stad å nyo upbygga, och därstädes til en Köp-, Sjö- och Handels-Stad förfärdiga låta".

Parker och naturområden[redigera]

Stora delar av Göteborg utgörs av grönområden. Staden hade år 2013 cirka 50 000 träd och grönytan per göteborgare var då cirka 175 kvadratmeter. Parker som är välbesökta av göteborgarna är Hagaparken, Kungsparken och Trädgårdsföreningen. Göteborgs botaniska trädgård eller Botaniska som parken brukar kallas ligger i stadsdelen Änggården och invigdes i samband med jubileumsutställningen 1923. Parken är idag en av de största botaniska trädgårdarna i världen och ytan omfattar 175 hektar. Då ingår också delar av Änggårdsbergens naturreservat, där trädgården bland annat har sitt arboretum som är en vetenskapligt ordnad beståndsplantering av träd. Den egentliga trädgården är 40 hektar stor, varav ungefär halva ytan upptas av sammanhängande planteringar. Slottsskogen är en 137 hektar stor park och stadsdel strax sydväst om Göteborgs centrum. Parken har fått sitt namn eftersom den anlades i en skog som under flera hundra år hörde till Älvsborgs slott som låg ett par kilometer bort vid Göta älv.

Göteborgs hamn[redigera]

Göteborgs hamn är Nordens största hamn och är en kombinerad flod- och kusthamn. Hamnen ligger längs norra stranden av Göta älvs mynning och längs båda stränderna av flodens lopp genom Göteborg. Totalt är hamnen cirka 22 km lång. Den administrativa hamngränsen går i öster tvärs över Göta älv vid Lärjeåns utlopp i Göta älv och i väster från Torslandavikens sydvästra hörn via Gula Bockskär till Västerberget på fastlandssidan av älvmynningen. I Göteborgs hamn är det inga större tidvattenskillnader. Mellan högsta högvatten och lägsta lågvatten är skillnaden bara 20 cm. Vattendjupet i farlederna varierar mellan 20,5 meter längst i väster och 6,4 meter i öster. De vintrar då hamnen inte är isfri så bryts isen för att sjöfarten ska ha tillgång till hamnen. Genom hamnen fraktas främst olja, skogsprodukter och containervaror. Mycket av godset till Göteborgs hamn går med järnvägstransport, godsvagnarna rangeras på Sävenäs rangerbangård och förs vidare på Hamnbanan till hamnarna på Hisingen.

Zoner[redigera]

För information om zoner i Göteborg, klicka här.

Bildgalleri[redigera]

Externa länkar[redigera]