2013

2013 (MMXIII) var ett normalår som började en tisdag i den gregorianska kalendern.