Zon:Arnkyrka

Arnkyrka
Zon Arnkyrka-01.jpg
Varnhems klosterkyrka
Zontyp07.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringSkara, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGräs, Stenplattor
Skapad2016-01-23
Arnkyrka på Turfgame.com

Arnkyrka är en turfzon i kommunen Skara i regionen Västra Götaland i Sverige och räknas som en helig zon.

Placering[redigera]

Varnhems klosterruin utanför Varnhems klosterkyrka i Varnhem, ca 14 km öster om centralorten Skara.

Sevärdheter[redigera]

Varnhems klosterkyrka[redigera]

Klosterkyrkan fungerar som församlingskyrka och under sommaren ingår den i Klosterstaden Varnhem som är en turistanläggning som har skapats för att ta emot den anströmning av besökare som intresset kring Jan Guillous historiska romansvit om tempelriddaren Arn har skapat.

Byggnaden[redigera]

Varnhem är en romansk-gotisk kyrkomiljö. Kyrkan är byggd i kalksten och består av ett treskeppigt långhus med högkoret i öster och ett tvärskepp strax innan koret. Kyrkan har ett bastant lökformat centraltorn och ett par mindre torn i väster. Yttermurarna är stadgade med kraftiga strävpelare som ger ett mäktigt intryck. Runt högkorets absid finns en koromgång med mindre utbyggnader (kapellkrans). Mellan långhuset och den norra korsarmen finns en sakristia och på motsvarande plats i söder familjen de la Gardies utbyggda gravkor. Interiören rymmer flera detaljer som knyter an till kyrkans långa byggnadshistoria. Strax framför det bevarade lekmannaaltaret ligger riksföreståndaren Birger jarls gravtumba med skulpterad häll. Från 1600-talets renovering finns De la Gardies familjegrav och den pampiga fasta inredningen i barockstil.

Varnhems kloster[redigera]

Varnhems kloster var ett katolskt cistercienskloster för munkar i Varnhem, Västergötland, grundat 1148 av munkar från Alvastra kloster i Östergötland.

Kata gård[redigera]

Kata Gård är lämningar av en storgård och en kristen kyrka från 900-talet i Varnhem, en ort belägen vid västra sluttningen av platåberget Billingen i Skara kommun. På denna plats har människor levt i flera tusen år. Arkeologen Oscar Montelius fann redan på 1870- och 1880-talen fynd som daterats till 100-talet e.Kr. Namnet Kata Gård är nutida och baserat på den troliga gårdsägarinnan Kata, maka till Kättil, i början av 1000-talet. Katas påkostade grav har återfunnits på området, utmärkt av en runristad kristen gravsten. Man har även funnit en man i en annan grav på området från ungefär samma tid, som man antar vara Katas make Kättil. På en kulle bakom klosterruinen i Varnhem finns lämningarna kvar efter denna rika och mäktiga storgård som låg här innan klostret etablerades på 1100-talet. Arkeologiska utgrävningar har visat att Västergötland kristnades senast på 900-talet. I de tusentals gravar som finns runtomkring den gamla stenkyrkan har de döda begravts utan kremering och med huvudet i väster och fötterna i öster, enligt kristen tradition. De äldsta påträffade gravarna har daterats till 900-talets första hälft.

Externa länkar[redigera]