Zon:BrunnsboÄng

BrunnsboÄng
Naturreservat.jpg
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty2.png
PlaceringSkara, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGräs
Skapad2020-06-18
BrunnsboÄng på Turfgame.com


BrunnsboÄng är en turfzon i kommunen Skara i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

I kulturmiljön Brunnsbo äng, i naturreservatet Brunsbo äng, ca 5 km nordost om Skara.

Vägbeskrivning[redigera]

Från Skara ta Axvallagatan mot Götala. Drygt 1 km öster om Skara, ta vänster mot Brunsbo äng naturreservat och följ skyltningen fram till parkeringen. Zonen ligger ca 150 m in i reservatet.

Brunnsbo Äng[redigera]

Du som besöker Brunnsbo äng får ta del av en näst intill unik miljö. Marken har sedan 1400-talet använts som slåtteräng, och här finns mängder av spännande lämningar från tidig järnålder fram till högmedeltid.

Tack vare keramikfynd som daterats till övergången mellan stenålder och bronsålder (cirka 1 800 f. Kr.) vet vi att människor levde på platsen redan under den här tiden. De lämningar som besökare idag kan se på Brunnsbo äng är emellertid från äldre järnålder och framåt. Från den så kallade romerska järnåldern, som ägde rum de första århundradena efter vår tideräknings början, finns både gravlämningar och rester av boplatser och åkrar.

Brunsbo äng naturreservat[redigera]

Brunsbo äng är ett naturreservat i Skara kommun i Västra Götalands län.

Området är skyddat sedan 1983 och omfattar 104 hektar. Det är beläget strax öster om Skara och består till en del av slåtteräng med stora ekar.

Reservatet utgörs i huvudsak av en flack moränrygg. På den finns rester av förhistoriska och medeltida kulturlandskap samt gravfält och lämningar efter bebyggelse. Under vikingatiden var området en by. Det går fortfarande att se dunkla spår av gamla bygator, fägator och åkerlappar i terrängen. Brunsbo äng brukades som slåtteräng vid Brunsbo biskopsgård från 1400-talet till 1920-talet.

Ängen som slås årligen är bara femton hektar. Resten är hage med betande djur. I reservatet finns ett stort antal gamla och grova ekar. Där trivs mossor, lavar, svampar och insekter. Av allt som förekommer i flora och fauna nämns här stenknäck, göktyta, lunglav och korallticka.

Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddad natur, Natura 2000.

Externa länkar[redigera]