Zon:CarlsChurch

CarlsChurch
Zon CarlsChurch-01.jpg
CarlsChurch, Umeå. Foto: LeiLar
Zontyp07.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringUmeå, Västerbotten, Sverige
UnderlagCykelbana
Skapad2011-12-12
CarlsChurch på Turfgame.com


CarlsChurch är en zon i kommunen Umeå i regionen Västerbotten i Sverige. Zonen är belägen i landskapet Västerbotten och räknas som en helig zon.

Placering[redigera]

Denna zon är placerad framför Carlskyrkan på bostadsområdet Carlshem.

Carlskyrkan[redigera]

Carlskyrkan är en kyrkobyggnad som invigdes 1984 i stadsdelen Carlshem i Umeå. Den är distriktskyrka i Ålidhems församling i Luleå stift och är en samarbetskyrka mellan Evangeliska fosterlandsstiftelsen, som har ansvaret för det löpande arbetet, och Svenska kyrkan.

Kyrkan har en stomme av stål, tegel, och limträbalkar med ett tak täckt av betongtegel. Det kvadratiska kyrkorummet markeras av tre runda fönsteröppningar. Invändigt har kyrkan väggar av tegel och taket täcks av obehandlad träpanel. Altartavla av Inga Säterborg. Arkitekt för kyrkan var Erik Lindgren.

Carlshem[redigera]

Carlshem är ett delområde inom stadsdelen Ålidhemsområdet i sydöstra Umeå, cirka 5 kilometer från Umeå centrum. Området gränsar i väst mot Gimonäs och i norr – på andra sidan Kolbäcksvägen/E4 – mot Ålidhem.

Stadsdelen – som också omfattar bostadsområdena Carlshöjd och Carlslid – har byggts och utvecklats sedan 1970-talet, inledningsvis främst med två- och trevånings hyreshus och småhus, senare även med ett mindre antal bostadsrätter och studentlägenheter.

Carlshem har inget egentligt centrum, men rymmer bland annat skolor, förskolor, frisersalong, fotvårdssalong, pizzeria, bensinstation med mera. På Glimmervägen närmast Kolbäcksvägen finns en företagspark som bland annat inhyser en vårdcentral.

Ett landmärke är den moderna Carlskyrkan, invigd 1984.

Närliggande zoner[redigera]

Bildgalleri[redigera]

Externa länkar[redigera]