Zon:DragsmarksKa

DragsmarksKa
Zon DragsmarksKa-01.jpg
Dragsmarks kyrka
Zontyp07.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringUddevalla, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGräs, Grus
Skapad2019-04-29
DragsmarksKa på Turfgame.com


DragsmarksKa är en turfzon i kommunen Uddevalla i regionen Västra Götaland i Sverige och räknas som en helig zon.

Placering[redigera]

På kyrkogården söder om Dragsmarks kyrka i DragsmarkBokenäset, ca 32 km väster om centrala Uddevalla.

Intill kyrkan ligger Dragsmarks kloster.

Dragsmarks kyrka[redigera]

Dragsmarks kyrka är en kyrkobyggnad sedan 2010 i Bokenäsets församling (tidigare i Dragsmarks församling) i Göteborgs stift. Den ligger i Dragsmark i Uddevalla kommun.

Det forna premonstratensklostret Dragsmarks kloster anlades på 1200-talet och då även en gotisk klosterkyrka. Klostret fungerade fram till reformationen. Ruiner fanns kvar ända fram till mitten av 1800-talet. År 1594 omnämns en liten träkyrka invid den då förfallna klosterkyrkan. Man vet att taket 1623-1624 var täckt med torv på näver. 1625 slog blixten ner och kyrkan förstördes av brand. Åren 1626-1627 uppfördes en ny kyrka, som stod fram till 1754.

År 1754 påbörjades bygget av dagens träkyrka, där en del virke från den gamla återanvändes. Den invigdes den 1 januari 1756. Tornet tillkom först 1762. Byggmästare till både kyrka och torn var Johan Feigel från Göteborg. En sakristia uppfördes 1914 och 1925 förlängdes hela kyrkan åt öster med 4,5 meter vid restaureringen under ledning av Axel Forssén. Det befintliga koret flyttades österut. Ett rum inrättades 1980 under läktaren.

Dragsmarks kloster[redigera]

Dragsmarks kloster ligger som minnesrika ruiner på den yttersta udden av Bokenäset i Dragsmarks socken i Uddevalla kommun i Bohuslän, invid Dragsmarks kyrka. Dragsmark var ett munkkloster av Premonstratensorden, anlagt i mitten av 1200-talet (eventuellt året 1234) av den norska konungen Håkon Håkonsson, som lät helga det tillika med kyrkan åt jungfru Maria, även Marieskog kallat eller på latin Monastérium de Silva Sanctae Mariae. Halvön var tidigare under medeltiden ännu mer skogbeväxt.

Tidigt nådde klostret en viss glans och välmåga. En akademi inrättades för den tidens adliga ynglingar. Bland dess välgörare fanns kung Magnus Eriksson och hans gemål samt drottning Dorotea. Av klostrets abbotar är endast Nikolaus (omnämnd år 1423 och 1430), Thore (omnämnd år 1489, 1490 och 1492), Helge (omnämnd år 1500) samt Jens Vernicksson kända. Sedan 1519 hade klostret en världslig styresman. Det blev fullständigt sekulariserat 1532, dvs. före den norska reformationen 1536. Klosterbyggnaderna nedbröts i början av 1600-talet för att lämna sten till Bohus fästning.

Efter Sveriges erövring av Bohuslän (1658) förlänades en del av klostrets gods till Rutger von Ascheberg. Klosterkyrkan förföll, och redan under slutet 1500-talet var den oanvändbar för gudstjänstbruk. Bredvid uppfördes en ny kyrka (den nuvarande Dragsmarks kyrka) som byggdes i trä och invigdes den 1 januari 1756. År 1846 sammanstörtade den sista resten av klosterkyrkans murar. På föranstaltande av Göteborgs och Bohus läns fornminnesförening har Mariakyrkans tomt avröjts kring sekelskiftet 1900 och dess väldiga grundmurar samt väggarna till 1 meters höjd lagts i dagen.

Dragsmarks kloster ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och att inte skräpa ner.

Externa länkar[redigera]