Zon:Flågsknipen

Flågsknipen
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty2.png
PlaceringPartille, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGrus
Skapad2020-01-06
Flågsknipen på Turfgame.com


Flågsknipen är en turfzon i kommunen Partille i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

Zonen ligger i norra delen av "Stans väg" som är en GC-led i Knipeflågsbergens naturreservat, strax söder om Sävedalen.

Knipeflågsbergens naturreservat[redigera]

Knipeflågsbergen är ett naturreservat i Partille socken i Partille kommun i Västergötland.

Reservatet är skyddat sedan 1989 och omfattar 405 hektar. Det är beläget i sydvästra delen av Partille kommun och gränsar till naturreservatet Delsjöområdet i Göteborgs kommun. Det utgörs av en vidsträckt urbergsplatå som når upp till 140 meter över havets nivå. Bergsryggar i nord-sydliga dominerar landskapet. Det finns även ett system med sprickdalar inom området. Sjöar inom reservatet är Blacktjärnen och Odenssvaletjärnen.

I övrigt finns det i området hällmarker, lövskogar, myrar, sumpskogar och barrskog. Antalet växtarter är något begränsat men granspira och klockgentiana kan nämnas.

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]