Zon:HindensRev

HindensRev
Zon HindensRev-01.jpg
Vy från Hindens rev. Foto: Gor
Naturreservat.jpg
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty3.png
PlaceringLidköping, Västra Götaland, Sverige
UnderlagStrand, Stenar, Vatten
Skapad2015-02-27
HindensRev på Turfgame.com

HindensRev är en turfzon i kommunen Lidköping i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

Längst ut på spetsen på Hindens rev i Hindens udde - Svalnäs naturreservat. Ca 4 km promenad från parkeringen som ligger ca 19 km nordväst om centralorten Lidköping.

Hindens rev[redigera]

Hindens rev är ett mycket långt, smalt och rakt näs som sträcker från Kålland västerut i Vänern och ligger i Söne socken i Lidköpings kommun. Hindens rev är en ändmorän och utgör en del i den israndzon som kallas de mellansvenska ändmoränerna eller den mellansvenska israndzonen. Det senare är del av en serie ändmoräner som löper från södra Norge genom Dalsland, Västergötland och Östergötland under Östersjön till södra Finland och Ryssland, där ändmoränen Salpausselkä avskiljer sjöarna Ladoga och Saimen. Dessa moräner bildades under en period för drygt 11 000 år sedan då istäcket från den senaste istiden tillfälligt upphörde att dra sig tillbaka och stenar och annat material som fastnat i inlandsisen smälte fram och deponerades framför iskanten.

Det smala näset är omkring fem kilometer långt och aldrig bredare än 100 meter, ofta betydligt smalare. Högsta höjd är 21 meter över Vänerns yta. Hindens rev är som högst vid fastlandet där det kallas Hindens udde. Det sänker sig därefter gradvis för att efter fem kilometer dyka ned under Dalbosjön och bilda en serie grund. Vid högvatten bildar dess yttersta spets fem öar som kallas "Killingarna". På Vänerns västra strand tolv kilometer bort dyker näset upp igen som Hjortens udde.

Hindens rev ingår i Hindens udde-Svalnäs naturreservat. Det är 13 hektar stort och skyddat sedan 1986. Inom området växer förutom tall även rönn, björk och asp. Flera skyddade växtarter finns på revet. Hindens rev är obebott och klassat som riksintresse inom naturvården och friluftslivet. Hindens rev är ett populärt utflykts- och turistmål med vandring, fiske och fågelskådning sommartid och långfärdsskridskoåkning på vintern.

Hindens udde - Svalnäs naturreservat[redigera]

Hindens udde-Svalnäs är ett naturvårdsområde i Lidköpings kommun i Västra Götalands län. Detta naturreservat ligger på västra sidan av Kålland. Det är skyddat sedan 1989 och är 224 hektar stort. Hindens udde är den inre delen av Hindens rev, som är en långsträckt udde som sticker ut i Vänern. Svalnäs på Kållands västkust har en flera kilometer lång sandstrand. Där finns även flygsandfält och sanddyner. Dynerna är bevuxna med gles tallskog. Längre ut på udden växer även ek, sälg, rönn och al.

Andra zoner i naturreservatet[redigera]

Bildgalleri[redigera]

Externa länkar[redigera]