Zon:Hunnelake

Hunnelake
Naturreservat.jpg
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty3.png
PlaceringVänersborg, Västra Götaland, Sverige
UnderlagSkogsmark
Skapad2011-03-02
KuriosaVänersborgs allra första zon tillhör de absolut minst tagna genom alla år som turf funnits i Vänersborg.
Hunnelake på Turfgame.com


Hunnelake är en turfzon i kommunen Vänersborg i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

Zonen är en mullezon som ligger i skogen intill Grinnsjön i Grinnsjön domänreservat högt uppe på Hunneberg. Det går att cykla ända fram till Fagerhult och kungastenarna (se under rubrik nedan). Men sista dryga kilometern är så snårig, så den får man gå, med mtb-cykel går det dock att cykla hela vägen fram.

Tillgänglighet[redigera]

Det är tidsödande att ta den här zonen. Dels högt upp på berget och sedan varierande terräng. Det är en zon som man eventuellt kan få behålla en längre tid. Anledningen till att man tar zonen är snarare naturupplevelsen än att håva in poäng. Tar man hjälp av bil kan man parkera 2 km från zonen och ta cykel (mtb rekommenderas) resten av vägen.

Hunnelake är en zon på Hunneberg[redigera]

Hunneberg är ett platåberg nära Vargön. Det finns ett något mindre berg inne i Vargön som heter Halleberg. Mellan dessa berg löper Lilleskogsvägen. På en annan plats på Hunneberg finns Kungajaktmuseet Älgens Berg med zonen Bergagården.

Fagerhult och kungastenarna[redigera]

På Hunneberg har våra kungar kungar jagat älgar i generationer. Fagerhult heter kronojägarbostället som använts på kungajakten sedan början på 1900-talet. I närheten av Fagerhult finns de så kallade kungastenarna. Både Fagerhult och kungastenarna passeras innan man når zonen.

Grinnsjö domänreservat[redigera]

Grinnsjö domänreservat är ett naturreservatHunneberg i Västra Tunhems socken i Vänersborgs kommun. Reservatet är beläget söder om Bergsjön och Grinnsjön.

Natur[redigera]

Jordmånen uppe på berget är mestadels fattig, med undantag för de gamla odlingsmarkerna, där växtligheten är omfattande och rik. Orsaken till att växtligheten är mer omfattande på dessa ställen är att våra förfäders brukning av jorden och boskapens påverkan har bidragit till att jorden har berikats med näringsämnen som gynnar och i vissa fall också missgynnar växtligheten och ekosystemet.

Eftersom platsen är belägen i ett relativt skyddat område beläget på ett berg så har människan inte haft intrång på naturen med maskiner och större föroreningar.

Eftersom området en gång i tiden har använts som odlingsmark och med årens gång åter vuxit igen till tät skog, så har man försökt att återställa landskapet till odlingslandskap. För att göra detta måste man sakta men säkert avverka skog och växtlighet. När träden försvinner försvinner också det största upptaget av näringsämnen ur marken, vilket gör att det lättare blir för mycket näring i närliggande vattendrag.

Området i naturreservatet består mestadels av låglänt odlingslandskap, tät skog, sjöar och våtmark. Skogen kring sjöarna domineras främst av gran, tall och björk som trivs i den näringsrika jorden från de forna odlingslandskapet. Kulturlandskapet i naturreservatet, som de öppna markerna, ängarna och betesmarkerna har tidigare varit täckta med skog, men har öppnats upp av människan. På dessa platser har mycket säregna arter fått tillfälle att i den näringsrika jorden kunna gro och sprida sig. De öppna markerna bidrar även till att solen får mer utrymme och markerna får därför större del med tillförsel av solenergi. Naturreservatet artrikedom och mångfald betraktas som mycket värdefull och säregen.

Sjöarna i naturreservatet är under häckningstiden ett häckningsområde för bland annat fåglar som kanadagåsen. Den näringsrika sjön bidrar till god tillförsel av näringsämnen mellan producenter och konsumenterna.

Externa länkar[redigera]