Zon:LidGarden

LidGarden
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringLidköping, Västra Götaland, Sverige
UnderlagPark
Skapad2011-09-15
LidGarden på Turfgame.com


LidGarden är en turfzon i kommunen Lidköping i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

I Stadsträdgården vid Kylanderskolan i norra delen av parken, mellan Musikskolan och Idrottsmuseet, i Nya Staden, i södra delen av centrala Lidköping.

Stadsträdgården[redigera]

En sammanhållen miljö med institutionsbebyggelse i trä i samklang med omgivande park från 1800-talets senare del. Ursprungligen var här kålgårdar och åkermark för borgarna i Nya staden. Apotekare Kylander donerade medel och mark för att bygga folkskolan (Kylanderskolan) och lärarbostaden 1868. Samtidigt anlades en promenadpark som kom att innehålla kägelbana, schweitzeri (restaurang) och en surbrunn för brunnsdrickning, dessa finns dock inte kvar. Annexet (småskolan) i parkens norra del som nu är idrottsmuseum byggdes 1885.

Kylanderskolan[redigera]

Musikskolan Lidköping är numera inhysta i Kylanderskolan.

Idrottsmuseet[redigera]

Idrottsmuseet håller öppet måndag-fredag kl 9-12. Museet håller öppet året runt, med undantag för jul- och nyårshelgerna. Om Ni vill besöka Lidköpings Idrottsmuseum och inte kan på dessa redan nämnda tider går det att ringa och få en specialvisning. Telefonnumret är då: 0510-216 17. Vi försöker att alltid ställa upp. På museet finns cirka 5 500 föremål, varav 3 900 av dessa är registrerade. På Idrottsmuseet finns det mesta samlat från idrottshistorien i Lidköpings kommun.

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]