Zon:Mariaplan

Mariaplan
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringGöteborg, Västra Götaland, Sverige
UnderlagBetongsten, Stenplattor
Skapad2013-08-30
Mariaplan på Turfgame.com


Mariaplan är en turfzon i kommunen Göteborg i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

På torget nordost om rondellen på Mariaplan, på gränsen mellan stadsdelarna Kungsladugård och Majorna, väster om centrala Göteborg.

Vägbeskrivning[redigera]

Det är lätt att promenera eller cykla i området, då det är bra gång och cykelstråk. Omgivningen är platt. Spårvagnshållplats Mariaplan är belägen ca 100 m från zonen.

Mariaplan[redigera]

Mariaplan är ett mindre torg i Kungsladugård i Göteborg. Platsen domineras av en rondell som utgör navet för flera stora gator i stadsdelen. Den breda Slottsskogsgatan, som följer kanten av Gråberget i öster, passerar Mariaplan och utgör den nordliga och sydöstra gatan, i en smal vinkel mot Slottsskogsgatan utgår den breda trädkantade Kungsladugårdsgatan åt söder, åt väster utgår den breda trädkantade Mariagatan, i kvarteret mellan Kungsladugårdsgatan och Mariagatan ansluter den smala Wärnsköldsgatan.

Torget namngavs Mariaplan 1918 eftersom det utgör Mariagatans avslutning. Namnberedningen hade först föreslagit namnet Ladugårdstorg efter Älvsborgs Kungsladugård. Anledningen till namnet Mariagatan (namngiven år 1895) är okänt.

Området kring Mariaplan planerades av förste stadsingenjör Albert Lilienberg. I stadsdelen Kungsladugård finns den största homogena landshövdingehusbebyggelsen och stadsplanen ligger dels under riksintresse, samt i bevarandeprogrammet. Ett kulturmiljöprogram för stadsdelens bebyggelse och särdrag togs fram och ligger idag till grund för stadsdelens kvaliteter och framtida bevarande/utvecklande. Husen i stadsdelen är uppförda mellan 1916 och 1938, Mariaplan tillkom under den senare hälften. På Mariaplans östra sida låg förr biografen Röda sten.

Förbi Mariaplan går 3:ans och 11:ans spårvagnslinjer. I närheten ligger Älvsborgsplan där Kungsladugårdsskolan, en utomhusbassäng/plaskdamm finns och där även 9:ans spårvagnslinje går.

Mariaplan har ett stort utbud av affärer och restauranger.

Zonens issues[redigera]

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]