Zon:NolhagaSlott

NolhagaSlott
NolhagaSlott-01.jpg
Nolhaga slott från zonen
Zontyp10.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringAlingsås, Västra Götaland, Sverige
UnderlagPark
Skapad2010-12-29
NolhagaSlott på Turfgame.com


NolhagaSlott är en turfzon i kommunen Alingsås i regionen Västra Götaland i Sverige och räknas som ett slott.

Placering[redigera]

Runt fontänen framför Nolhaga slott i Nolhagaparken, i västra delen av centralorten Alingsås.

Nolhaga slott[redigera]

Nolhaga är en herrgård i Alingsås med stora ägor runt om staden, tillkommen 1725 då Jonas Alströmer köpte Nolhaga och därefter förvärvade intilliggande hemman. Numera är Nolhaga till stor del ett park- och rekreationsområde avgränsat av Nolhaga berg, Säveån och sjön Mjörn, det vill säga i stort samma område som det ursprungliga Nolhaga.

Nolhaga Park[redigera]

Nolhaga park är till sin utformning en romantisk engelsk park med franska och italienska stildrag. Parken blev allmän när Alingsås stad genom köp 1921 förvärvade slottet och parken. Avsikten med köpet, som finns inskrivet i stadsfullmäktiges beslut 1920, var att göra Nolhaga park till ”en folkets park – en grön oas till alingsåsbornas glädje och nytta”. Nolhaga skulle bevaras och utvecklas som park och naturområde för alingsåsborna.

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]