Zon:TriPlane

TriPlane
Zon TriPlane-01.jpg
TriPlane, Såtenäs, Lidköping. Foto: Wikingen
Flygplats.png Museum.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty2.png
PlaceringLidköping, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGräs
Skapad2014-05-09
TriPlane på Turfgame.com


TriPlane är en turfzon i kommunen Lidköping i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

Denna turfzon finns på gräsplanen där F 7 Gårds- och flottiljmuseum har sin utomhusutställning med tre stycken flygplan (J 32B/D Lansen, AJ 37 Viggen och JAS 39 Gripen A), vid Skaraborgs flygflottilj (F 7) i Såtenäs, cirka 30 kilometer väst-sydväst om centralorten Lidköping.

F 7 Gårds- och flottiljmuseum[redigera]

F 7 Gårds- och flottiljmuseum är ett militärhistoriskt arbetslivsmuseum beläget i Såtenäs cirka 7 km norr om riksväg 44 och cirka 30 km väst-sydväst om Lidköping.

Museet ligger i direkt anslutning till Skaraborgs flygflottilj (F 7) och Lidköping-Såtenäs flygplats, och blev öppet för allmänheten den 25 april 1991 då stor invigning skedde av dåvarande flottiljchef Stig Abrahamsson. Därmed hade museet flyttat in i mangårdshuset för gården Blackstorp. Museet flyttade dock 100 meter vidare år 2008 och in i nuvarande byggnad i Gyllene Vingen. Museet drivs av flottiljen med stöd av F 7 Kamratförening.

Museet har som ambition att skildra tiden innan flygflottiljen sattes upp och fram till nutid. - Det stora godset som blev en modern flygflottilj.[1]

Skaraborgs flygflottilj[redigera]

Skaraborgs flygflottilj (F 7) eller F 7 Såtenäs är en flygflottilj inom svenska flygvapnet som verkat i olika former sedan 1940. Förbandsledningen är förlagd i Såtenäs garnison vid Såtenäs flygplats.[2]

Såtenäs[redigera]

Såtenäs är en småort i Tuns socken i Lidköpings kommun i Västra Götalands län.

Såtenäs ligger vid Vänerns sydvästra del omkring 32 kilometer från Lidköping och 32 kilometer från Trollhättan.

Större delen av Såtenäs består av Skaraborgs flygflottilj (F 7) samt F 7 Gårds- och flottiljmuseum. Innan flygvapnet köpte området var ägorna ett av Västergötlands större gods.

I omedelbar närhet till Såtenäs ligger samhället Tun.[3]

Såtenäs villastad[redigera]

Såtenäs villastad var ett bostadsområde uppbyggt vid Skaraborgs flygflottilj i Lidköpings kommun. Husen är nu rivna och området har återställts till naturmark.

Under åren 1940-43 byggdes Såtenäs villastad i samband med flygbasens uppbyggnad. Första etappen byggdes mellan december 1940 och maj 1941. Det tog alltså bara 5 månader att bygga första etappens 46 hus och till en kostnad på 1 miljon kr. De anställda vid flygflottiljen fick egna bostäder av Flygvapnet, totalt 85 hus i storlekar omkring 60 kvadratmeter. Fram till 1975 var samtliga hus bebodda. Flygflottiljens fortsatta utbyggnad vilket ledde till större bullerskyddszoner samt Flygvapnets ointresse av att behålla husen ledde till att orten successivt avvecklades från 1970-talet fram till rivningarna. Endast ett hus från 1940-talet finns kvar och det används av flygflottiljen som 1940-tals nostalgimuseum i F 7 Gårds- och Flottiljmuseum.

De närmaste orterna är Tun direkt söderut och Såtenäs västerut.[4]

Närliggande zoner[redigera]

Andra zoner med flygplan[redigera]

Alla i Sverige.

Externa länkar[redigera]

Referenser[redigera]