Cykelbana

(Omdirigerad från Gång- och cykelbanor)
Cykelhänvisning.jpg

En Cykelbana är oftast beklädd med underlag såsom asfalt eller grus. Den är avsedd för trafikering av cykel och i vissa fall även gångtrafikanter (en gång- och cykelbana). Det finns vissa cykelbanor som har förbud mot mopedtrafik.

Vägmärken[redigera]

Med hjälp av följande vägmärken så kan du direkt identifiera att det är en cykelbana, en gemensam gång- och cykelbana eller en uppdelad gång- och cykelbana.

Cykelbana.png Gång- och cykelbana.png Gång- och cykelbanor.png

Gåendes placering på cykelbanan[redigera]

Lagen hänvisar fotgängare till vänster sida på bilvägar (länk) men säger inget om deras placering på cykelbanor. NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) liksom Göteborgs, Malmö och Stockholms stad rekommenderar dock att man går längst till vänster även på kombinerade gång-, cykel och mopedbanor.