Skåne

Skånes landskapsvapen

Skåne är Sveriges sydligaste landskap. Landskapet består till största delen av den halvö som utgör Skandinaviska halvöns sydligaste spets. I norr begränsas landskapet av Halland och Småland, i öster av Blekinge och Östersjön, i söder av Östersjön och i väster av det smala Öresund som skiljer Skåne från Danmark samt Kattegatt som är ett bihav till Nordsjön.

I Turf består landskapet av huvuddelen av regionen Skåne och dess 33 kommuner, detta med undantag för den östra delen av Båstads kommun (Östra Karups distrikt) som utgör en del av landskapet Halland.

Skånska flaggan