Turf Award

Turf award.JPG

Turf Award[redigera]

Turf Award är en utmärkelse som delas ut årligen av Turf Crew i samband med Bonanzan. Turf Award tilldelas turfare som gjort betydande eller särskilt uppmärksammade prestationer av olika slag under föregående år alternativt varit med om en särskilt uppmärksammad eller spektakulär zontagning. Urval av kandidater som kan tilldelas Turf Award nomineras av alla turfare som också deltar i en senare omröstning om vilka av de nominerade som ska tilldelas viss utmärkelse. Turf Award är således turfarnas pris.

Turf Awards introducerades 2019 således delades de första priserna ut för prestationer åstadkommna under 2018.

Pris Kategorierna[redigera]

De fyra kategorierna är:

  • Årets turfprestation

Utgör en utmärkelse för årets turfprestation t.ex. tagit flest antal guld- eller månadsmedaljer alternativt flest antal zoner, unika zoner, regioner eller motsvarande.

  • Årets stjärnskott

Utgör en utmärkelse bland turfare som inlett sitt turfande som newbie under det föregående året och som gjort väldigt snabba framsteg.

  • Årets turfare

Utgör en öppen kategori och ett pris till en turfare som utmärkt sig på ett föredömligt sätt utan koppling till egen turfprestation. Det kan gälla allt från insatser för att sprida turf, marknadsföring, anordnande av events eller turfare som alltid hjälper och stöttar andra.

  • Årets zontagning

Utgör en utmärkelse för att ha genomfört en av de mest uppmärksammade eller spektakulära zontagningarna under det gångna året.

Nomineringsförfarande[redigera]

Under januari ges alla turfare möjlighet att lägga förslag på vilka som bör nomineras för Turf Award i de olika kategorierna. Ett nomineringsförslag ska innefatta nickname och en kort motivering utifrån uppsatta nomineringskriterier.

Röstningsförfarande och offentliggörande av vinnare[redigera]

Under februari nominerar Turf Crew högst fem kandidater i varje kategori. Under mars månad ges alla turfare möjlighet att rösta på vem av de nominerade som bör tilldelas Turf Award i respektive kategori.

Tilldelning av utmärkelse sker utifrån röstresultatet. Under Bonanzabanketten offentliggörs vilka av de nominerade som tilldelats viss utmärkelse.

Turf Award Vinnare[redigera]

Turf Award 2019[redigera]

Utmärkelserna kommer att delas ut vid Bonanzabanketten i Örebro den 16 maj 2020. Här hittar du 2019 års nomineringar.

Turf Award 2018[redigera]

Utmärkelserna delades ut under Stockholm Bonanza 2019 banketten. Här hittar du 2018 års nomineringar.

Nominerades för sina otroliga turfprestationer genom att i ur och skur ha tagit 4 guld, 1 silver och 1 brons under 2018 och därigenom nått väldigt hög rank på kort tid.

Nominerades för att från att ha tagit sin första zon i mitten av maj uppnå rank 44 Turf Hero under 2018 och genom raka segrar gå från league 10 till league 3.

Nominerades för att han har gett alla Turfare mer motivation och mål att nå med sina missionsspiraler och bokstavsrallyn som spridits över hela Sverige och Åland.

Nominerades för att tillsammans ha paddlat längst ut i Stockholms skärgård med ett bestämt mål att ta zonen FarEast vilket är en stor bedrift och visar på turfmässig hängivenhet. De tog även zonen FarWest under samma omgång.