Zon:Albotorget

Albotorget
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringAle, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGräs
Skapad2016-10-19
Albotorget på Turfgame.com


Albotorget är en turfzon i kommunen Ale i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

På gräsytan mitt på Albotorget i centrala Skepplanda, ca 15 km nordost om centralorten Nödinge-Nol.

Skepplanda[redigera]

Skepplanda är en tätort i Ale kommun och kyrkbyn i Skepplanda socken. Orten ligger mellan Göteborg och Trollhättan, cirka 3,5 mil nordost om Göteborg.

Namnet[redigera]

Namnet Skepplanda förekommer för första gången i formen av Skiplanda sogn på 1400-talet. Namnets fornsvenska förled innehåller ord för "skepp" och syftar på virkestäkt till fartyg.

Samhället[redigera]

Tätorten ligger i huvudsak söder och öster om den högt belägna Skepplanda kyrka, med medeltida anor. Norr och väster om kyrkan och samhället rinner Grönån, som flyter samman med den söderifrån kommande Forsån inte långt från samhällets västra hörn. Där har det tidigare legat en handelsplats med namnet Grönköp, som har antagits ha varit en föregångare till den medeltida staden Lödöse. Från detta område och ner till Göta älv, cirka 4 kilometer, har Grönån varit seglingsbar, och den var allmän farled ända till 1922. Vid gården Hamnen, idag en kilometer från dagens åmynning, låg före Roskildefreden 1658 en svensk tullstation.

Skepplanda kommun var länge en ren jordbruksbygd utan tätbebygglese eller industrier. Efter en topp år 1866 med 3216 invånare hade kommunen ett jämnt sjunkande invånarantal, som nådde botten 1962 med endast 1449 invånare. För att vända utvecklingen byggdes Skepplanda kyrkby ut samlat på 1960- och 70-talen med villor och radhus inom ramen för det så kallade Miljonprogrammet. Det är denna utbyggnad, som gjorde Skepplanda till tätort 1969 och gav samhället dess nuvarande karaktär.

Det nya området fick ett centralt torg med namnet Albotorget, som byggdes under åren 1971-1976. Här byggdes bland annat affärslokaler, simhall, idrottshall, bibliotek, församlingshem samt mellanstadieskolan Alboskolan.

I anslutning till tätorten fanns sedan tidigare Skepplanda bygdegård och Skepplanda hembygdsgård Grönköp. Den senare har namn efter den gamla handelsplatsen, som låg några hundra meter därifrån. Forsvallen är en idrottsplats med fyra fotbollsplaner och en bouleplan. Idrottsplatsen är hemvist för fotbollsklubben Skepplanda BTK.

Andra zoner i Skepplanda[redigera]

Externa länkar[redigera]