Zon:FikaMedKanal

FikaMedKanal
Naturreservat.jpg
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty2.png
PlaceringSotenäs, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGräs, Vatten
Skapad2019-06-06
FikaMedKanal på Turfgame.com


FikaMedKanal är en turfzon i kommunen Sotenäs i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

Denna turfzon ligger på västra sidan utmed Sotekanalen vid parkeringen på Nötö, på södra delen av Ramvikslandet, i naturreservatet Ramsvikslandet och Tryggö, cirka 8 kilometer norr om centralorten Kungshamn. Zonen går även ut över vattnet.

Sotekanalen[redigera]

Sotekanalen, (eller Sote kanal) är en grävd och sprängd kanal, som ligger innanför ön Ramsvikslandet, längst i väster på Sotenäset i Sotenäs kommun i Bohuslän.

Ramsvikslandet separerades från fastlandet då Sotekanalen anlades, nu nås ön via en svängbro på den allmänna vägen. Kanalen anlades för att skapa en skyddad led innanför den mycket olycksdrabbade Sotefjorden.

Tankarna på en kanal innanför Soten väcktes redan i slutet av 1800-talet. Riksdagen tog beslut om att bygga kanalen år 1913, men utredningsarbetet drog ut på tiden. Arbetet med att anlägga kanalen startade som ett AK-arbete först år 1931, och var då bland annat ett led i ansträngningarna att minska arbetslösheten bland stenhuggare efter kraschen inom stenindustrin.

Kanalen invigdes måndag den 15 juli 1935 av dåvarande kronprins Gustaf Adolf.

Ångbåten "Soten" gick genom Sotekanalen och upp till Bovallstrand. Turen upphörde på 1970-talet.[1]

Kanalfakta[redigera]

  • Djup: 4,5 meter
  • Bredd i berg: 15,0 meter
  • Fri höjd under bro: 5,7 meter
  • Total kanallängd: 4 800 meter
  • Antal dagsverken för byggnation: 212 000
  • Antal passerande båtar per år: cirka 50 000

Ramsvikslandet och Tryggös naturreservat[redigera]

Ramsvikslandet och Tryggö är ett naturreservat i Askums socken i Sotenäs kommun i Bohuslän. Reservatet som hör till EU-nätverket Natura 2000 ligger mellan Sotekanalen och Sotefjorden. Ramsvikslandet är egentligen en halvö som skars av från fastlandet när Sotekanalen byggdes under början av 1930-talet. Förutom Ramsvikslandet och Tryggö, med undantag av ett antal privattomter inom området omfattar naturreservatet även ett området vid Rörviks flat, öster om Ramsvikslandet och ön Söö norr om Ramsvikslandet.

Landskapet är kargt med inslag av ljunghedar och naturbetesmarker. Inslag av kalk i marken ger en artrik flora. Strandängarna och de grunda vikarna är välbesökta av vadarfåglar. Naturreservatet inrättades 2006 och är omkring 2 729 hektar stort. Det förvaltas av Västkuststiftelsen. Ön Tryggö och Tryggöskär är privatägda av samma ägare sedan 1936.[2]

Andra zoner på Ramvikslandet och Tryggö[redigera]

På Ramvikslandet[redigera]

På Tryggö[redigera]

Externa länkar[redigera]

Referenser[redigera]