Zon:FloKyrka

FloKyrka
Zon FloKyrka-01.jpg
Flo kyrka
Zontyp07.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty2.png
PlaceringGrästorp, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGräs, Grus
Skapad2018-05-29
FloKyrka på Turfgame.com


FloKyrka är en turfzon i kommunen Grästorp i regionen Västra Götaland i Sverige och räknas som en helig zon.

Placering[redigera]

På kyrkogården väster om Flo kyrka i Flo, ca 8 km väster om Grästorp.

Vägbeskrivning[redigera]

Från Grästorp ta riksväg 47 mot Trollhättan, efter ca 6 km, i cirkulationsplats Smärgels kurva, ta höger mot Lilleskog, efter 1,5 km ligger Flo kyrka på vänster sida. Busshållplats Flo kyrka ligger i direkt anslutning till zonen.

Flo kyrka[redigera]

Flo kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Flo församling i Skara stift. Kyrkan ligger i Flo socken i Grästorps kommun.

Tidigare kyrka på platsen var uppförd av sten omkring år 1200. Vid 1600-talets senare hälft bestod anläggningen av en långsträckt rektangulärt långhus, utan markerat kor och med ett romanskt torn vid västra gaveln. Vid en ombyggnad 1746 utvidgades kyrkan på bredden och längden samtidigt som kyrktornet behölls. Vid slutet av 1800-talet var murarna så svaga och skadade att kyrkan raserades.

Nuvarande kyrka uppfördes 1889-1890 på samma grund som föregående kyrka. Ritningarna var gjorda av arkitekt Fredrik Lilljekvist. Kyrkan har en stomme av natursten och består av ett brett långhus med ett tresidigt kor i öster. Öster om koret finns en vidbyggd sakristia. I väster finns kyrktorn med huvudingång. Ännu en ingång finns vid södra långsidan. Ytterväggarna är spritputsade och vitkalkade. Taken över långhus, kor och sakristia är täckta med skiffer medan tornets tak är belagt med kopparplåt. Torntaket kröns med kors på kula.

Externa länkar[redigera]