Zon:Gamlebron

Gamlebron
Zon Gamlebron-01.jpg
Gamlestadsbron. Foto: EmmyCyber
Zontyp09.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringGöteborg, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGång- och cykelbana, Vatten
Skapad2014-03-25
Gamlebron på Turfgame.com


Gamlebron är en turfzon i kommunen Göteborg i regionen Västra Götaland i Sverige och räknas som en brozon.

Placering[redigera]

Denna brozon finns på gång- och cykelbanan som går parallellt med Gamlestadsbron över Säveån i stadsdelen Gamlestaden, nordost om centrala Göteborg.

Vägbeskrivning[redigera]

Det är lätt att promenera eller cykla i området, då det är bra gång och cykelstråk. Omgivningen är platt. Buss- och spårvagnshållplatsen Gamlestads Torg och tågstationen Gamlestaden Station är belägna cirka 300 meter från zonen. Busshållplatsen Kristinedal ligger i direkt anslutning till zonen.

Gamlestadsbron[redigera]

Gamlestadsbron är en cirka 50 meter lång bro för biltrafik över Säveån i Gamlestaden i Göteborg. Den är en förbindelse för Gamlestadsvägen. På platsen för Gamlestadsbron har det funnits en broförbindelse över Säveån i mer än 500 år. Staden Nya Lödöse anlades 1473, och här var livlig trafik eftersom även riksvägen mot Norge passerade Nya Lödöse. Det berättas om en bro som för första gången blev uppförd på platsen 1620-1622, där stadsarkitekten i Göteborg Johan Eberhard Carlberg under sommaren 1723 tvingades bygga en helt ny "brygga" (bro) av trä samt stensatt. Denna förstördes dock redan i januari 1724 av en stark flod och av timmer, varför Carlberg gjorde en ny träbro av en annan konstruktion, som även den måste förstärkas 1731. År 1822 blev en ny stenvalvsbro färdig. Bron belades med tullavgift eftersom den blivit så dyr, men hade tjänat ut på 1930-talet. Gamlestadsbron breddades 1933-35 och fick spårvagnsspår. Den nuvarande bron med av- och påfarter anlades i början av 1970-talet då även trafiksystemet utmed Gamlestadsvägen förändrades.

Zonens historik[redigera]

Zonen skapades 2014-03-25. 2014-03-26 gjorde LoneDog en Issue på läget av zonen och samma dag flyttades den. Under reparationsarbeten av bron 2022, flyttades zonen till västra sidan av Gamlestadsbron mellan 2022-09-14 och 2022-10-28 efter att HappyF gjort felrapporter, Issue #13476 och Issue #13688.

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]