Zon:KumlaKyrkbyKa

KumlaKyrkbyKa
Zontyp07.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringSala, Västmanland, Sverige
UnderlagGrus, Gräs
Skapad2016-12-02
KuriosaEnda turfzonen i Kumla kyrkby
KumlaKyrkbyKa på Turfgame.com


KumlaKyrkbyKa är en turfzon i småorten Kumla kyrkby i kommunen Sala i regionen Västmanland i Sverige. Zonen är belägen i landskapet Västmanland och räknas som en helig zon. Det är än så länge ortens enda zon.

Placering[redigera]

Denna zon finns vid södra kanten av kyrkogården vid Kumla kyrka i småorten Kumla kyrkby som ligger vid sidan av riksväg 70, cirka nio kilometer från tätorten Sala i riktning mot Enköping.

Kumla kyrka[redigera]

Kumla kyrka uppfördes av gråsten omkring år 1300 och hade då långhus och en fristående klockstapel. Under senare delen av 1400-talet ersattes det platta innertaket av trä med stjärnvalv av tegel och försågs med kalkmålningar utförda av Albertus Pictor. Enligt ett visitationsprotokoll från 1630 ägde detta rum år 1482. Åren 1756-1760 uppfördes kyrktornet som fullbordades 1765. Tornet ersatte en tidigare klockstapel som rivits. I september 1779 byggdes sakristian om då dess gamla valv revs och ersattes med ett plant, panelklätt innertak. Under 1700-talet förstorades även fönstren. I korfönstren finns glasmålningar utförda 1960 av Västeråskonstnären Nils-Aron Berge.[1]

Närliggande zoner[redigera]

Närmsta turfzon är EastHallZone som är belägen i tätorten Ransta, cirka sex kilometer söderut.

Externa länkar[redigera]

Referenser[redigera]