Zon:LockneKyrka

LockneKyrka
Zontyp07.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringÖstersund, Jämtland, Sverige
UnderlagAsfalt, Gräs
Skapad2016-08-20
LockneKyrka på Turfgame.com


LockneKyrka är en turfzon i kommunen Östersund i regionen Jämtland i Sverige. Zonen är belägen i landskapet Jämtland och räknas som en helig zon.

Placering[redigera]

Denna zon finns utanför Lockne kyrka nära europaväg 45 vid byn Ångsta, mellan Brunflo och Tandsbyn.

Lockne kyrka[redigera]

En tidigare kyrka på platsen uppfördes troligen under tidig medeltid. Nuvarande kyrka uppfördes åren 1791-1793 efter ritningar av Simon Geting och invigdes i januari 1797. Byggnaden har en stomme av sten och består av långhus med rakt avslutat kor i öster samt kyrktorn i väster med ingång. Öster om koret finns en vidbyggd sakristia.

Ytterväggarna är spritputsade i vitt med slätputsade omfattningar. Yttertaken är belagda med skiffer och torntaket är belagt med svartmålad kopparplåt. Ursprungligen var taken täckta med spån. En restaurering genomfördes 1881 under ledning av Johannes Edler, då takvalvet försågs med målade gördelbågar. Åren 1912-1913 genomfördes en restaurering efter förslag av arkitekt Sigurd Curman. 1935 genomfördes ännu en restaurering efter ritningar av arkitekt Erik Fant då valvens målade gördelbågar från 1881 togs bort.

Framför västra ingången finns en stiglucka i nyklassisk stil som är byggd 1842 av Anders Bertilsson i Haga.[1]

Närliggande zoner[redigera]

Närmsta turfzon är BrunfloRast som är belägen vid vid rastplatsen i Brunflo, cirka fyra kilometer åt nordöst.

Externa länkar[redigera]

Referenser[redigera]