Zon:LookLakeLook

LookLakeLook
Zon LookLakeLook-01.jpg
LookLakeLook vid Kyrksjön i Bromma.
Foto: Emlomaliv
Naturreservat.jpg
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringStockholm, Stockholm, Sverige
UnderlagTräbrygga, Vatten
Skapad2014-02-02
LookLakeLook på Turfgame.com


LookLakeLook är en turfzon i kommunen Stockholm i regionen Stockholm i Sverige.

Placering[redigera]

Denna turfzon ligger på en brygga i Kyrksjön, i naturreservatet Kyrksjölöten, nära Bromma kyrka, i nordvästra delen av Bromma, väster om centrala Stockholm.

Kyrksjön[redigera]

Kyrksjön, tidigare även Bromma Kyrksjö, är en liten och grund insjö belägen mellan Norra Ängby och Bromma Kyrka i Bromma, Stockholm. Området kring Kyrksjön kallas löt. Det är ett mycket gammalt ord, som betyder betesmark eller utjord. Sjön ingår i Kyrksjölötens naturreservat. Vid provfiske har ruda fångats i sjön.[1]

Kyrksjölötens naturreservat[redigera]

Kyrksjölötens naturreservat är ett naturreservat i Riksby, Norra Ängby och Bromma Kyrka i nordvästra delen av Bromma stadsdelsområde, i Stockholms kommun. Reservatet är beläget i Bromma socken i Uppland (Stockholms län). Det är ett av tre naturreservat i Bromma stadsdelsområde. De båda andra reservaten är Judarskogens- och Grimsta naturreservat.

Kyrksjölötens naturreservat bildades 1997 och är ett långsträckt 50,5 hektar stort område. Kyrksjön ingår i reservatet och ligger i dess nordvästra del. Runt Kyrksjön finns en av kommunens största fuktlövskogar och ett rikt fågelliv med häger, duvhök och spillkråka, bland annat häckar den i Sverige sällsynta svarthakedoppingen i sjön. I reservatets mellersta del finns en mur som kallas Ryssmuren, som enligt traditionen anlades på 1700-talet av ryska krigsfångar, men senare forskning tyder på att det snarare handlar om ett slags odlingsröse från 1800-talet. I området ingår även några koloniträdgårdar. En kraftledning sträcker sig genom hela reservatet.[2]

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]

Referenser[redigera]