Zon:DingelingZone

DingelingZone
Naturreservat.jpg
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringStockholm, Stockholm, Sverige
UnderlagGång- och cykelväg, Grus, Gräs
Skapad2014-06-24
DingelingZone på Turfgame.com


DingelingZone är en turfzon i kommunen Stockholm i regionen Stockholm i Sverige.

Placering[redigera]

Denna turfzon ligger på gång- och cykelvägen runt Kyrksjön, söder om sjön och strax intill Kyrksjölötens salamanderdamm, i naturreservatet Kyrksjölöten, nära Bromma kyrka, i nordvästra delen av Bromma, väster om centrala Stockholm.

Kyrksjön[redigera]

Kyrksjön, tidigare även Bromma Kyrksjö, är en liten och grund insjö belägen mellan Norra Ängby och Bromma Kyrka i Bromma, Stockholm. Området kring Kyrksjön kallas löt. Det är ett mycket gammalt ord, som betyder betesmark eller utjord. Sjön ingår i Kyrksjölötens naturreservat. Vid provfiske har ruda fångats i sjön.[1]

Kyrksjölötens naturreservat[redigera]

Kyrksjölötens naturreservat är ett naturreservat i Riksby, Norra Ängby och Bromma Kyrka i nordvästra delen av Bromma stadsdelsområde, i Stockholms kommun. Reservatet är beläget i Bromma socken i Uppland (Stockholms län). Det är ett av tre naturreservat i Bromma stadsdelsområde. De båda andra reservaten är Judarskogens- och Grimsta naturreservat.

Kyrksjölötens naturreservat bildades 1997 och är ett långsträckt 50,5 hektar stort område. Kyrksjön ingår i reservatet och ligger i dess nordvästra del. Runt Kyrksjön finns en av kommunens största fuktlövskogar och ett rikt fågelliv med häger, duvhök och spillkråka, bland annat häckar den i Sverige sällsynta svarthakedoppingen i sjön. I reservatets mellersta del finns en mur som kallas Ryssmuren, som enligt traditionen anlades på 1700-talet av ryska krigsfångar, men senare forskning tyder på att det snarare handlar om ett slags odlingsröse från 1800-talet. I området ingår även några koloniträdgårdar. En kraftledning sträcker sig genom hela reservatet.[2]

Kyrksjölötens salamanderdamm[redigera]

Dammen ligger inom Kyrksjölötens naturreservat på södra sidan av sjön. Den är anlagd i brynzonen mellan ängsmark och fuktlövskog. Norr om dammen finns fuktlövskog dominerad av glasbjörk och klibbal. Och längst södra kanten ansluter ängsmark. Dammen anlades ursprungligen 2005 som en del av projektet ”Stockholms nya Groddammar” och har sedan förstorats i två omgångar inom ramen för projekt ”Groddjur i Stockholm”.[3]

Felrapporter[redigera]

  • 2014-06-25 Issue #1601 rapporterad av Sarastro med rubriken: Zonen ligger i en byggarbetsplats och senare i / vid ett dagis.
  • 2015-07-14 Issue #3054 rapporterad av Mobius med rubriken: Zonen ligger omotiverat på gräsmatta.

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]

Referenser[redigera]