Zon:Viskadalen

Viskadalen
Naturreservat.jpg
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringMark, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGrus, Gräs
Skapad2014-12-24
Viskadalen på Turfgame.com


Viskadalen är en turfzon i kommunen Mark i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

Ca 100 m in på vandringsleden i naturreservatet Assbergs raviner på Industrigatan, i industriområdet Assberg, i östra delen av Skene, som är den sydvästra delen av tätorten Kinna.

Assbergs raviners naturreservat[redigera]

Assbergs raviner är ett naturreservat i Marks kommun i Västra Götalands län.

Reservatet bildades 1994 och omfattar 86 hektar. Det utgörs av ett ravinlandskapet utmed ån Viskan söder om tätorten Skene. Området domineras av betesmarker med spridda buskar och träddungar. Närmast Viskan och i vissa raviner växer lövskog som domineras av ädellövskog. Där finns även torrakor och kullfallna träd.

Där växer gullviva och prästkrage. I områden hörs rosenfink, buskskvätta, skogssnäppa, drillsnäppa och mindre hackspett. Även ortolansparv, ringtrast och steglits har setts där.

Ett antal stenåldersboplatser finns i området norr om Viskan.

Naturreservatet förvaltas av Marks kommun.

Det finns en trevlig vandringsled genom reservatet med många fina broar och trappor, tar ca 1,5 timmar, rekommenderas!

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]