Zon:Viskbro

Viskbro
Zon Viskbro-01.jpg
Öre bro
Zontyp09.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringBorås, Västra Götaland, Sverige
UnderlagCykelbana, Grus
Skapad2017-05-09
Viskbro på Turfgame.com


Viskbro är en turfzon i tätorten Fristad i kommunen Borås i regionen Västra Götaland i Sverige och räknas som en brozon.

Placering[redigera]

Denna zon finns på den gamla stenvalvsbron Öre bro som fungerar som gång- och cykelbana över Viskan till/från samhället Sparsör, söder om centrala Fristad och norr om Borås. Zonen ligger i Mölarps naturreservat.

Öre bro[redigera]

Norr om samhället Sparsör byggdes en stenvalvsbro över Viskan år 1829 som fick namnet Öre bro. Bron är kulturhistoriskt intressant och kan med fördel betraktas från äldre tiders nät av kommunikationsleder där dalgångar och vattendrag var viktiga. Brons längd är cirka 43 meter och bredden cirka 6 meter och har tre stenvalv. Det mellersta valvet är 7 meter långt och 2,8 meter högt, de övriga valven är 6 meter långa och 2,75 meter höga. Bron är byggd av tuktade gråstenar. En stenstolpe på bron är märkt med år 1829. Före stenvalvsbron lär det ha funnits en träbro i slutet av 1600-talet.

Mölarps naturreservat[redigera]

Mölarp är ett naturreservat i Borås kommun i Västra Götalands län.

Naturreservatet ligger vid Viskans utlopp i Öresjö norr om Borås vid Fristad. Området är skyddat sedan 1990 och omfattar 66 hektar. I sydöst gränsar det till naturreservatet Kröklings hage.

Viskan flyter där sydost om Fristad genom en bred dalgång för att längre västerut bilda flera forsar och fall på sin väg ned mot Öresjö. Vid Mölarp grenar sig ån i två armar som omger en ca 8 hektar stor holme, Mölarps ö. På den finns växtlighet med backruta, vårfingerört, gullviva och backtimjan. Större delen av ön är slåtteräng och lövskog. I Viskans rinnande vatten finns öring, strömstare och forsärla.

Där finns även fornlämningarna såsom gravfält med domarringar och en hällkista. Den senare kallad kungagraven.

Mölarps kvarn har restaurerats och är öppen för besökare.

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Det förvaltas av Västkuststiftelsen.

Andra zoner i Fristad[redigera]

Zoner i Fristad

Externa länkar[redigera]