Öppet event

Om ett event är öppet så kan alla ta event-zonerna, oavsett om man är föranmäld eller inte. Föranmälan underlättar dock planering med mera. Se vidare.