Öppet event

Ett öppet event är ett event där alla kan delta och kräver ingen anmälan i förväg. Till skillnad mot ett slutet event, där registrering är obligatorisk. Föranmälan underlättar dock planering med mera för arrangören av ett öppet event.

Zonerna i ett öppet event är synliga för alla turfare.

Regler[redigera]

Under ett öppet event gäller följande regler för alla som deltar, oberoende av rank och eventuella bonusar:

  • Tagningstiden är 30 sekunder.
  • Blocktiden ligger på 3 minuter.
  • Assist är avaktiverat.
  • Alla ordinarie zoner inom eventområdet inaktiveras.
  • Särskilda eventzoner skapas på spelplanen och ger poäng enligt nedan.
  • Eventzonerna är neutrala när eventet startar, men ger ingen neutralbonus eftersom alla bonusar är inaktiverade.
  • Alla poäng räknas in i en särskild topplista.
  • Inga poäng tagna på eventzoner, räknas in i en turfares ordinarie poäng.
  • Alla turfare kan ta eventzoner inom eventområdet.
  • Alla som tar minst en av eventets zoner ingår i eventet och får en medalj.

Medaljer[redigera]

Alla som tar minst en zon inom eventområdet får deltagarmedaljen Eventor 24.png.

Arrangera[redigera]

Information om hur det går till att arrangera ett öppet event hittar du här.

Regler för arrangörer[redigera]

Regler för arrangörer hittar du här.

Läs mer[redigera]