Stamina

Stamina.

Stamina är en medalj som tilldelas den kanon-turfare som tagit/assisterat minst 50 turfzoner under en 24-timmarsperiod.

Denna medalj kan enbart tas en gång.

Kriterier

  • 50 zontagningar/assists

Tidsbegränsning

  • 24 timmar från första tagningen.

Zontagningar som tillgodoräknas

Medaljen på Warded