Staminator

Staminator.

Staminator är en medalj som tilldelas den fantastiska turfare som tagit/assisterat minst 100 turfzoner under en 24-timmarsperiod.

Denna medalj kan enbart tas en gång och ersätter medaljen Stamina

Kriterier

  • 100 zontagningar/assists

Tidsbegränsning

  • 24 timmar från första tagningen.

Zontagningar som tillgodoräknas

Medaljen på Warded