Staminatrix

Staminatrix.

Staminatrix är en medalj som tilldelas den galna turfare som tagit/assisterat minst 400 turfzoner under en 24-timmarsperiod.

Denna medalj kan enbart tas en gång och ersätter medaljen El Staminatore

Kriterier

  • 400 zontagningar/assists

Tidsbegränsning

  • 24 timmar från första tagningen.

Zontagningar som tillgodoräknas

Medaljen på Warded