Zon:Bölby

Bölby
Zon Bölby-01.jpg
Grinstads kyrka
Zontyp07.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringMellerud, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGräs, Grus
Skapad2020-03-13
Bölby på Turfgame.com


Bölby är en turfzon i kommunen Mellerud i regionen Västra Götaland i Sverige och räknas som en helig zon.

Placering[redigera]

På kyrkogården till Grinstads kyrka i Grinstad, ca 10 km söder om centralorten Mellerud.

Grinstad[redigera]

Grinstad är kyrkbyn i Grinstads socken i Melleruds kommun, belägen cirka 30 km norr om Vänersborg och cirka 10 km söder om Mellerud. I Grinstad finns Grinstads kyrka, ett hembygdsmuseum och en lanthandel. Museet flyttade efter innehavarens död och finns nu i södra flygeln vid Bolstads Prästgård.

Grinstads kyrka[redigera]

Grinstads kyrka är en kyrkobyggnad som sedan 2010 tillhör Bolstads församling (tidigare Grinstads församling) i Karlstads stift. Den ligger i södra delen av Melleruds kommun. Ursprungskyrkan uppfördes någon gång på 1200-talet. Av denna återstår långhusets västra väggar. Vid slutet av 1600-talet förlängdes långhuset åt öster och nuvarande tresidiga kor byggdes. Under 1700-talet uppfördes ett murat vapenhus vid västra kortsidan. 1862 revs vapenhuset och ersattes med nuvarande kyrktorn. I tornets bottenvåning finns vapenhus med huvudingång. En vidbyggd sakristia öster om koret tillkom 1939. Kyrkan har spritputsade ytterväggar och ett skifferklätt sadeltak. Tornet har en fyrsidig lanternin av trä som är klädd med vit locklistpanel. Tornets och lanterninens tak är klädda med plåt. På grund av dåligt lagd grund lutar tornet åt väster. Klockan har en säregen, mycket vacker, dubbel klang.

Externa länkar[redigera]