Zon:Djurparken

Djurparken
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringGöteborg, Västra Götaland, Sverige
UnderlagPark
Skapad2012-11-03
Djurparken på Turfgame.com

Djurparken är en turfzon i kommunen Göteborg i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

I södra delen av Djurgårdsparken söder om Kulturreservatet Gathenhielm, i stadsdelen Stigberget i västra delen av centrala Göteborg.

Djurgårdsparken[redigera]

Söderlingska Trädgården, även kallad Djurgårdsparken är en park i kvarteret N:o 2 Fröjdenborg i stadsdelen 3:e roten i Majorna i Göteborg. Den avgränsas av Djurgårdsgatan, Amiralitetsgatan, Allmänna vägen samt Pölgatan och ingår i Kulturreservatet Gathenhielm. Där finns en stor lekplats och en plaskdamm som inte längre är i bruk och nu igenfylld med sand. I sanden så står det en gungställning med gungor. Namnet från 1941 kommer av orgelbyggaren Johan Nikolaus Söderling (1802-1890), som var den förste att föreslå att Slottsskogen skulle upplåtas som park. Hans orgelverkstad låg på tomten 'Justitia' inom trädgården. Områdets första bebyggelse tillkom i början av 1700-talet. En äldre benämning 'Söderlingska trädgården' syftade på området kring egendomen och huset 'Oljekvarn' som var byggt över Djurgårdsbäcken, som söderifrån flöt genom ängsområdet. Här fanns i början av 1800-talet ett oljeslageri och en stampinrättning, ett ställe där man tillverkade ylletyger för beklädnadsändamål. Kraften hämtade man genom att dämma upp bäcken och leda vattnet i en ränna in under byggnaden.

Gathenhielmska kulturreservatet[redigera]

Kulturreservatet Gathenhielm, även kallat Gathenhielmska kulturreservatet eller Gathenhielmska reservatet är ett kulturreservat i Majorna i Göteborg. Området är cirka 150 x 150 meter stort och ligger vid Stigbergstorget med Karl Johansgatan i norr och Bangatan i öster. I området går Allmänna Vägen, Pölgatan och Delawaregatan. Det består av [Delawaregatan Gathenhielmska huset] och ett antal andra byggnader från 1700- och 1800-talen, jämte Gathenhielmska trädgården, Jedeurska trädgården och Söderlingska trädgården. Det är ett område som visar hur Majorna såg ut innan modernare hus byggdes från och med det senare 1800-talet. Byggnaderna används numera som lokaler och bostäder; vissa av dem kan besökas. Reservatet skapades år 1936. När staden hade planerat rivning och nybebyggelse av området blev det omfattande protester från stadens invånare. Kulturminnesföreningen Gathenhielm bildades för att verka för områdets bevarande, vilket lyckades med stöd av Charles Felix Lindbergs donationsfond, som bidrog med 223 000 kronor för markinlösen, enskilda bidragsgivare med 165 000 kronor samt staden Göteborg med 50 000 kronor. Reservatets dag är ett årligt evenemang som brukar inträffa första söndagen i september. Eino Hanskis staty Sjömannen från 1996 är utställd på Pölgatan.

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]