Poäng

(Omdirigerad från PPH)

Poäng är ett centralt spelelement i Turf och delges spelare som tar över, assisterar övertagning av, återbesöker och/eller behåller zoner. Poängen anger placering i de olika topplistorna, Seriespelet samt anger även spelarens rank.


Översikt[redigera]

Topplistan under spelomgång.

Poängen som en spelare får är uppdelade i två kategorier, övertagningspoäng (Take Points, förkortat TP) och poäng per timme (Points Per Hour, förkortat PPH). Dessa poäng fördelas i sin tur i två kategorier: totalpoäng och omgångspoäng. Omgångspoäng är de poäng som spelaren har fått under nuvarande omgång och återställs vid början av varje ny omgång. Totalpoäng är den totala mängden poäng som en spelare fått under hela sin Turf-karriär och anger även spelarens rank.


Vid övertagandet av en zon delges alla spelare (den som tar över zonen samt den/de spelare som gör assist) i zonen övertagningspoäng (TP), men endast den spelare som står som zonägare delges poäng per timme (PPH) därefter. Poäng per timme får man till dess att någon annan spelare tar den aktuella zonen från en, eller att den aktuella omgången slutar.


Se bild: Exempel på hur en topplista kan se ut under en spelomgång i Turf. Från vänster till höger: Placering, användarnamn, poäng per timme samt omgångspoäng.


Zonpoäng[redigera]

TP PPH
250p  +0 
185p  +1 
170p  +2 
155p  +3 
140p  +4 
125p  +5 
110p  +6 
95p  +7 
80p  +8 
65p  +9 

Övertagningspoäng (TP)[redigera]

Övertagningspoäng (på engelska takeover points, vanligen förkortat TP) är den summa poäng du får vid tagning av en zon. Vid tagning av en zon som ägs av en annan spelare får du de övertagningspoäng som zonen är värd. Tar du en neutral zon får du alla övertagningspoäng plus en neutralbonus. Gör du ett återbesök får du halva tagningspoängen som zonen är värd.

Vilken TP en zon är värd, är sammankopplat med dess övertagningsfrekvens. Högsta TP-värde på en zon är 185 och lägsta 65. För en zon kan du alltså som högst få 235 TP (185+50 neutralbonus) och som lägst 33 TP (avrundat) (65/2 återbesök). Zoner med låg övertagningsfrekvens betraktas som mer svårtagna och genererar därför högre TP. De har av samma anledning istället lägre PPH. Antalet TP förhåller sig till PPH enligt formeln: TP=200-15*PPH.

Poäng per timme (PPH)[redigera]

Poäng per timme (på engelska points per hour, vanligen förkortat PPH) är en summa poäng som en spelare tilldelas så länge den håller en eller flera zoner. Aktuell poäng per timme visas i övre vänstra hörnet i användargränssnittet. Poängutdelningen sker på sådant vis att PPH från alla zoner spelaren äger läggs ihop, delas på 60 och sedan fördelas kontinuerligt per minut. Det är därmed möjligt att erhålla poäng per timme från zoner utan att ha ägt dem i en hel timme.

För en zon kan du som högst få 9 PPH och som lägst 1 PPH. Vilken PPH en zon ger är sammankopplat med dess TP enligt formeln: PPH=(200-TP)/15. Detta betyder att alla zoner har gett ägaren exakt samma summa om spelaren får behålla zonen i precis 15 timmar (200 poäng).

0-PPH-zon[redigera]

0-PPH-zoner var ett zonpoängsalternativ som infördes inför Omgång 41. Dessa zoner låg alla på platser där turfaktiviteten var mycket låg. Under omgång 122 fasades alla 0-PPH-zoner ut och övergick till 185/+1.

En 0-PPH-zon var en zon som inte gav några poäng per timme (PPH) och 250 tagningspoäng (TP) vid zontagningen och låg i ett område med låg turfaktivitet. Anledningen till att dessa infördes 2013, uppgavs vara att spelutvecklarna ville göra det mindre attraktivt för spelare att åka till inaktiva länder och ta över en stor mängd zoner, i syfte att få många poäng per timme (PPH). Anledningen till att 0-PPH-zoner fasades ut 2020, var att öka attraktionskraften för spelare i nya områden.

0-PPH-zoner kunde med hjälp av Tinkerbell ändra värde mitt i omgången istället för att vänta in Fairy-systemet - till skillnad från andra sorters zoner. Poängjusteringen skedde när en 0-PPH-zon tagits tre gånger under samma omgång. Poängen justerades då till 170/+2 direkt efter tredje tagningen. Om den första zonen en helt ny spelare tog, var en 0-PPH-zon, justerades poängen direkt till 185/+1.

Event och Bonanza[redigera]

Speciella regler för zonpoäng gäller för zoner i Event och Bonanza.

Omgångspoäng och totalpoäng[redigera]

Omgångspoäng är de poäng som en spelare samlat på sig under nuvarande spelomgång. Dessa poäng återställs efter varje omgångsslut och räknas in i totalpoängen.

Totalpoäng är den totala summan poäng som varje enskild turfare har samlat ihop sedan de började spela Turf. Totalpoängen bär turfaren sedan med sig mellan olika omgångar och anger turfarens rank i spelet.

Event och Bonanza[redigera]

Poäng insamlade vid deltagande i Event och Bonanza räknas inte in i varken omgångspoäng eller totalpoäng.

Länkar[redigera]

Läs mer[redigera]