Zon:Bohusskolan

Bohusskolan
Zon Bohusskolan-01.jpg
Bohusskolan, Bohus, Ale. Foto: wmajvor
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringAle, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGång- och cykelbana, Gräs
Skapad2014-05-24
KuriosaHette tidigare BohusSkolan
Bohusskolan på Turfgame.com


Bohusskolan är en turfzon i kommunen Ale i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

Denna turfzon finns på gång- och cykelbanan intill idrottsanläggningen Bohushallen och Bohusskolan, söder om centrala Bohus, cirka 6 kilometer söder om centralorten Nödinge-Nol.

Bohus[redigera]

Bohus är ett samhälle och en postort i Ale kommun, idag en del av tätorten Surte. Bohus ligger i Nödinge socken vid E45 och Norge/Vänerbanan, öster om Göta älv och drygt 1,5 mil norr om Göteborg.

Historia[redigera]

Det äldre namnet Jordfallet syftar på ett jordskred som inträffade cirka 1150 när landområdet, där Bohus ligger idag, rasade ut i Göta älv. Skredet var till ytan, 37 hektar, det största som någonsin inträffat i Sverige. Den övre gränsen för skredet gick vid Källarliden i dagens Bohus. Jordmassan var tillräckligt stor för att nästan helt täppa till älven som vid denna tid här var 500 meter bred. Som en följd av skredet är dagens älvlöp förskjutet cirka 200 meter åt väster och går i en vid båge runt det utrasade området.

År 1767 öppnades en färjeförbindelse över Göta älv mellan platsen Jordfallet, nära nuvarande Jordfallsbron på östra sidan av älven, och Hisingen på västra sidan. Denna förbindelse ersattes 1966 av Jordfallsbron.

År 1877 öppnades järnvägslinjen Bergslagsbanans del mellan Göteborg och Trollhättan och då tillkom en järnvägsstation med namnet Jordfallet på samma plats. Den 1 november 1900 fick Jordfallet också egen poststation.

Jordfallet var vid denna tid en viktig knutpunkt för trafiken till staden Kungälv, som saknade egen järnvägsförbindelse. Utom väg- och färjeförbindelsen över Hisingen gick det således ångbåt mellan Jordfallet och Gamla torget i Kungälv. Den ökade betydelsen samt närheten till Bohus fästning gjorde att post- och järnvägsstationen 1907 ändrade namn till Bohus. Detta namn gavs därmed till en plats som inte låg i Bohuslän eller dåvarande Göteborgs och Bohus län utan i Västergötland och dåvarande Älvsborgs län.[1]

Felrapporter[redigera]

  • 2020-06-04 Issue #9798 insänd av Gor med rubriken: BohusSkolan --> Bohusskolan.

Andra zoner i Bohus[redigera]

Externa länkar[redigera]

Referenser[redigera]